GWARANCJA I REKLAMACJE

(informacje dotyczące korzystania z gwarancji i reklamacji)

Każdy produkt dostępny w naszym sklepie internetowym posiada gwarancję producenta. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Wyłączenia rękojmi nie stosuje się do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do osoby wymienionej w tym punkcie, nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI:
  • 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji.
  • 2. Podstawą reklamacji jest otrzymanie towaru innego niż zamawiany, lub innej ilości, niż zamówiona.
  • 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
  • 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Globe Tyre Godawski, Lachcik spółka komandytowa, al. Jana Pawła II 19, 39-200 Dębica, sklep@wojnaopon.pl.
  • 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
  • 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia lub udzielenia informacji odnośnie statusu każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  • 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
  • 8. Gwarancje rozpatrywane są na zasadach z karty gwarancyjnej producenta.
  • 9. Z racji posiadania przez każdy produkt zakupiony w sklepie gwarancji producenta, jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje rozszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.
  • 10. Celem rozpatrzenia gwarancji Klient powinien dostarczyć towar, wraz z wypełnionym formularzem gwarancyjnym, który można pobrać poniżej.
  • 11. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

 2. JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ:
  • 1. Poinformuj nas telefonicznie, lub mailowo o chęci złożenia reklamacji. Otrzymasz wówczas również przydatne informacje i porady.
  • 2. Wydrukuj formularze reklamacyjne, znajdujące się w załączniku na samym dole strony reklamacyjnej, uzupełnij je.
  • 3. Przygotuj kopie dokumentu zakupu, lub dowód zakupu
  • 4. Formularz reklamacyjny, oraz dokument zakupu lub dowód zakupu umieść przy reklamowanych oponach.
  • 5. Wyślij do nas opony (adres do reklamacji podany niżej). Paczkę koniecznie opisz jako REKLAMACJA. Paczka bez opisu nie zostanie odebrana przez pracowników magazynu.
  • 6. Od momentu gdy odbierzemy opony, w ciągu 14 dni zostanie udzielona odpowiedź reklamacyjna na dane podane w formularzu reklamacyjnym
  • 7. Reklamacje nie posiadające opisu paczki, uzupełnionego formularza reklamacyjnego oraz nie posiadające dokumentu zakupu lub dowodu zakupu, będą automatycznie zwracane do nadawcy.

 3. ZASADY ROZLICZANIA UZNANYCH REKLAMACJI
  • W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji sprzedawca zobowiązany jest do wymiany opony na fabrycznie nową. Jeśli wymiana nie jest możliwa (brak asortymentu w magazynie) dokonuje się zwrotu kosztów zakupu opony.
  • - wymiana opony na nową - następuje po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu zużyciu reklamowanej opony;
  • - zwrot ceny zakupu opony - następuje z potrąceniem kwoty odpowiadającej procentowemu zużyciu reklamowanej opony. Procentowy stopień zużycia opony oblicza się poprzez pomiar głębokości bieżnika reklamowanej opony w 3 miejscach i porównaniem jej z głębokością bieżnika opony nowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DO WYSYŁKI REKLAMACJI:

Globe Tyre Godawski, Lachcik spółka komandytowa
al. Jana Pawła II 19
39-200 Dębica
sklep@wojnaopon.pl
tel. 533 377 107
mob: 533 377 107

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane firmy:

Globe Tyre Godawski, Lachcik spółka komandytowa
ul. Grywałdzka 19
39-220 Pilzno

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w rzeszowie, XII Wydział Godpodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 8722378321
REGON: 180604824
KRS: 0000363525

PLIKI DO POBRANIA:

--> FORMULARZ REKLAMACYJNY nr 1

--> FORMULARZ REKLAMACYJNY nr 2 (OBOWIĄZKOWY)

99% kupujących poleca tego sprzedawcę
201 2 z ostatnich 12 miesięcy
Średnia z 203 ocen sprzedaży:
 • Zgodność z opisem 4.9
 • Koszt wysyłki
 • Obsługa kupującego 5